Ing. Pavel Nutil, oceňování pozemků a porostů, arboristika, služby v ochraně přírody a lesním hospodářství.

O firmě

Svou firmu jsem založil v roce 1997, po předchozím působení v podniku Lesy České republiky. Začal jsem s poskytováním služeb pro lesní hospodářství. Hned od začátku jsem se však snažil rozšířit činnost o služby spojené s péčí o krajinu ( výsadby biokoridorů, likvidace nežádoucích rostlin a dřevin, management maloplošných chráněných území).

V roce 1998 jsem si rozšířil vzdělání studiem specializace Komplexní péče o dřeviny na VOŠZ Mělník a začal jsem s poskytováním služeb v arboristice. Jednalo se zejména o výsadby a údržbu dřevin , povýsadbovou péči. Od roku 2001 jsem se začal zabývat i stromolezectvím a výškovými pracemi obecně.

Rok 2007 jsem strávil v USA , kde jsem pracoval jako stromolezec v arboristické firmě . Zkušenosti tam získané se nyní snažím zúročit v poskytování služeb jako je rizikové kácení vzrostlých stromů, zdravotní a bezpečnostní řezy, bezpečnostní vazby.

Od roku 1995 působím jako soudní znalec v oboru oceňování zemědělských a lesních pozemků a trvalých porostů

Podnikám jako fyzická osoba, zaměstnávám 2 – 3 lidi (podle sezóny).

Jsem pojištěn na škody způsobené mou podnikatelskou činností.

Profil:

  • Vysoká škola zemědělská Brno, obor lesní inženýrství
  • VOŠZ Mělník, specializace Komplexní péče o dřeviny
  • Soudní znalec v oboru ekonomika, specializace oceňování zemědělských a lesních pozemků, trvalých porostů a škod na trvalých porostech
  • Oprávnění k práci ve výškách
  • Licence odborného lesního hospodáře
  • Oprávnění k práci s pesticidy
  • Působení v americké arboristické firmě Bartlett Tree Experts v Savannah - Georgia

Člen organizací:

  • Mezinárodní arboristická organizace ISA – International Society of Arboriculture
  • Český svaz ochránců přírody
  • držitel certifikátu European Tree Worker ( evropský stromolezec)
EUROPEAN TREE WORKER
upracovany USA
Obsah: Ing. Pavel Nutil. Realizace: (c) 2009 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!