Ing. Pavel Nutil, oceňování pozemků a porostů, arboristika, služby v ochraně přírody a lesním hospodářství.

Reference (hlavní zákazníci v posledních letech)

Krajina

 • CHKO Český les
 • CHKO Slavkovský les
 • Město Mariánské Lázně
 • Plzeňský kraj

Lesní hospodářství

 • Brychta, s.r.o., Kladská
 • Lesy České republiky,s.p.
 • LST, a.s., Trhanov
 • ing.František Novák, Konstantinovy Lázně
 • Obec Chodová Planá
 • Obec Chodský Újezd

Znalecké posudky

 • Pozemkový fond ČR
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Lesy České republiky, s.p.
 • Řada obecních úřadů, firem, soukromých osob

Arboristika

 • Město Planá
 • Město Mariánské lázně
 • Obec Brod nad Tichou
 • Pozemkový fond ČR
 • Řada soukromých osob

Výškové práce

 • BKV, s.r.o., Bor u TC
 • Skanska CZ,a.s.
řez jírovců
reference město Planá
bezpečnostní řez
oprava fasády
Obsah: Ing. Pavel Nutil. Realizace: (c) 2009 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!